Celebració de la festa patronal del col.legi diocesà Sagrada Família

Tortosa, diumenge 22 de gener de 2017

Crònica