El Sr. Bisbe comparteix amb els preveres
que participen en els xercicis espirituals

Jesús, centre d’espiritualitat “Sant Enric d’Ossó”
del 24 de febrer a l’1 de març de 2019