Delegado: Rev. Víctor Cardona Eixarch
e-mail: mcs@bisbattortosa.org

Boletín oficial del Obispado

Director: M.I. Francisco García Monforte

Hoja “Vida diocesana”

Responsable: Rev. Víctor Cardona Eixarch

Cataluña Cristiana

Corresponsal: Mn. Víctor Cardona Eixarch