DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE DONATIUS 2019

Des de l’any 2015, el règim fiscal de deduccions per donatius realitzats a l’Església a l’hora d’elaborar la Declaració de la Renda (IRPF), ha ascendit al 75% dels primers 150€ donats i, el 30% o 35% a la resta del que s’ha donat, en funció de si la donació es o no recurrent (és a dir, s’hagi donat una quantitat igual o inferior en els dos exercicis anteriors (2017; 2018; 2019). Tot això amb un límit del 10% de la base imposable declarada.

Per exemple, una persona que realitzi una donació de 1.000€: la deducció ascendirà a la quantitat de 410€ en el cas de que hagi mantingut aquesta donació de 1.000€ durant els anys 2017 i 2018.

Donatiu 1.000,00′.€ a l’any: 

Part del donatiu % deducció Deducció
150,00′.€ 75% 112,50′.€
850,00′.€ 30% 255,00’€
A deduir de la declaració 367,50′.€

 

Donatiu 1.000,00′.€ amb un donatiu igual o inferior els dos últims anys

Part del donatiu % deducció Deducció
150,00′.€ 75% 112,50′.€
850,00′.€ 35% 297,50′.€
A deduir de la declaració 410,00′.€

 

Respecte a societats o persones jurídiques, la deducció actual pot arribar al 40%.

 

Per a més informació, consulteu la pàgina web: Dono a la meva Església – Conferència Episcopal Espanyola