Amb motiu del Domund les Obres Missionals Pontifícies preparen un material que ajuda en la concreció de la nostra responsabilitat missionera. El cartell és la forma d’emmarcar la campanya i enguany l’ha plantejat en tres aspectes, al fons a l’esquerra trobem el que podria representar qualsevol carrer dels nostres pobles i ciutats, a la dreta podria representar una escena quotidiana en algun dels llocs de missió i, al centre de tot, ens trobem una religiosa amb un gest decidit.

La religiosa representa el pont entre les nostres comunitats i les de missions i el gest decidit representa que està disponible per complir la missió que el Senyor li ha encomanat i que només ella pot realitzar: ser missionera. Eixe gest decidit també ens està dient que si ella no actua, el que ha de fer es quedarà sense fer perquè “ella és una missió en la terra”, una missió única i irrepetible. Per això està disponible per ser enviada allà on l’Esperit la porti.

Això també ens ho està dient a nosaltres. Podem pensar, intentant escapar-nos de les nostres responsabilitats,  que el que hem dit representa només a ella, però no és ben cert. En realitat ens està dient que jo també he d’estar disponible per tot el que el Senyor té preparat per mi i per tots nosaltres ací i arreu del món.

Pensem en la nostra responsabilitat, recordem el que ens diu Jesús i actuem en conseqüència. És necessari que ens obrim al que se’ns demana i que completem sempre la finestra que ens obre al món, la finestra que ens obre a Jesús. No oblidem mai cap dels quatre costats: mirar i conèixer, estimar, pregar i cooperar segons la nostra vocació. Aprofitem el Domund d’enguany per aprofundir en la nostra vocació missionera, vocació que tots tenim i que ens ve del mateix Jesús.

Delegació Diocesana de Missions