Eucaristia de Pasqua de Resurrecció

presidida pel Sr. Bisbe i concelebrada pel Capítol catedralici i
els preveres de les parròquies de la ciutat

Tortosa, Catedral de Santa Maria de l’Estrella, diumenge 1 d’abril de 2018

Homilia
Crònica