Eucaristia de Pasqua de Resurrecció

presidida pel Sr. Bisbe i concelebrada pel Capítol i
els preveres de les parròquies de la ciutat

Catedral de Tortosa, 16 d’abril de 2017
Diumenge de Pasqua

Crònica
Homilia