Celebració del Dimecres de Cendra

Catedral, 1 de març de 2017

                                               03-01 Demecres cendra                       03-01 Dimecres cendra1