Presentació en la Catedral de Tortosa de CATALONIA SACRA,
nom que pren al nostre bisbat el projecte Catalonia Sacra,
una iniciativa de dinamització cultural i turística
del patrimoni artístic dels bisbats amb seu a Catalunya
Divendres 26 de setembre de 2014