Reunió de delegats i arxiprestes

Jesús, centre d’espiritualitat Sant Enric d’Ossó, 22 de febrer de 2017

Crònica