Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tfn: 977444158

Delegat: Rev. Atonio Borràs Giner
Secretària: Sra. Manolita Folqué Vives
e-mail: missions@bisbattortosa.org

El nostre patró:

Sant Francesc Gil de Frederich

Els nostres missioners:

Mn. Josep Lluís Serrano Pentinat. Sacerdot diocesà. Nunciatura de Nicaragua.
Gna. Mª Cinta Ardit Bertomeu. Congregació de Maria Reparadora. Missionera en Colòmbia.
Gna. Ana Calatayud. Sant Joan d’Àvila. Missionera en Veneçuela.
Gna. Mª Rosa Cerdá Esbri. Religiosa de la Consolació. Missionera en Veneçuela.
Sr. Emilio Cervera Audí. Laic. Missioner en Xile.
Gna. Esther Ciurana Tost. Religiosa de la Consolación. Missionera en Veneçuela.
Gna. Mª Àngels Cornelles Forés. Concepcionista Franciscana. Missionera en Guinera Equatorial.
Mn. Lucio Escolar Monjas. Sacerdot diocesà d’ OCSHA. Missioner en Uruguay.
Gna. Montserrat Font Blanch. Companyia de Maria Ntra. Sra. Missionera en Argentina.
Gna. Montserrat Mauri Joan. Filla de Santa Mª del Sagrat Cor. Missionera en Perú.
Gna. Isabel Morelló Culubret. Religiosa teresiana. Missionera en Brasil.
Gna. Teresa Redó Matamoros. Religiosa teresiana. Missionera en Colòmbia.
Gna. M. Pilar Rius Bové. Congregació Deixebles de Jesús. Missionera en Veneçuela.

Jornades i campanyes:

Infància Missionera
Vocacions Nadiues
DOMUND