Centre diocesà vocacional “Mossèn Sol”

Seminari diocesà de Tortosa – Tfn. 977440200

Delegat: Mn. Javier Vilanova Pellisa

Val la Pena