Espai Patronat – C/ Mercaders, 2.- 43500 Tortosa – TEL: 977 44 11 85

Delegat: Mn. Joan Guerolla Arrastraria
e-mail: mossen.joan@hotmail.com

Servei diocesà prematrimonial

Consiliari: Mn. Antoni Borràs Giner
Responsable: Matrimoni Manel España i M. Masip

Associació de vídues

C/ Argentina, 24-26, 2N-2A.- 43500 Tortosa – TEL: 977 44 02 85
Consiliari: Mn. Federico Allara Aragó
Presidenta: Sra. Montserrat Pratdepàdua

Equips de la Mare de Déu

Parròquia Sta. Magdalena – 12500 Vinaròs TEL: 964 451 151
Consiliari: Mn. Jordi Salvadó Estivill
Responsable: Matrimoni Josep Mª Pla i Lola Monfort