CRITERI PELS FUNERALS Essent impossible restringir l’accés de fidels a unes Exèquies en l’església, d’acord amb la família i només amb els familiars més propers, es farà un breu RESPONSO en el Cementiri a l’aire lliure. Més endavant, quan es pugui, ja es celebrarà a la Parròquia la Missa pel difunt/a. Caldrà comunicar-ho a les Funeràries.