Solemnitat del Corpus Christi

Tortosa, 18 de juny de 2017

Crònica
Homilia