Conveni de col.laboració per a la restauració i conservació del patrimoni sacro
Signen el presidente de la Diputació, Il.lm. Sr. Javier Moliner
el Bisbe de la Diòcesi de Segorb-Castelló, Excm. i Rvdm. Sr. Casimiro López
i el Bisbe de la Diòcesi de Tortosa, Excm. i Rvdm. Sr. Enrique Benavent

Castelló de la Plana, Palau de la Diputació, 28 de març de 2018
Dimecres Sant