El Sr. Bisbe administra el sagrament de la Confirmació
a un grup de joves de la parròquia

Sant Rafel Arcàngel, de Sant Rafel del Riu

diumenge, 24 de juny de 2018