Confirmacions en la parròquia l’Assumpció de Maria, de Morella

dissabte 21 de maig de 2016