El Sr. Bisbe administra el sagrament de la Confirmació
a un grup de joves de la parròquia

l’Assumpció de Maria, d’Amposta

divendres, 26 d’octubre de 2018