El Sr. Bisbe administra el sagrament de la Confirmació a un grup de joves
de la parrròquia Sant Francesc,
de Jesús

dilluns, 1 de maig de 2017