Confirmacions interparroquials en Benicarló

parròquia Sant Bartomeu, 12 de novembre de 2016

Crònica