El dissabte dia 4 de maig a la tarda, quatre joves de la Parròquia de Sant Llorenç dels Muntells van rebre de la ma del nostre bisbe don Enrique el sagrament de la Confirmació.
Per aquesta comunitat petita però constant va ser un motiu d’alegria per la Confirmació d’aquestes joves i la visita del nostre Pare i Pastor a la Parròquia.

El rector