El dissabte, 15 de juliol, a la parròquia de Sant Blai, van rebre el sagrament de la Confirmació sis noies i tres  nois. Va concelebrar

burst

amb el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, Mn. Isaïes Riba, rector de la parròquia de Sant Blai i Mn. Rafel Prades.

S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “L’Esperit del Senyor”, La 1ª lectura del llibre d’Isaïes (Is 55, 10-11) va fer-la una noia que havia de ser confirmada. El Salm responsorial 64, del qual vam cantar la tornada: “Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors”. La 2ª lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 8, 18-23), va fer-la una altra noia de confirmació. Després de l’al·leluia, Mn. Isaïes proclamà l’Evangeli (Mt 13, 1-23).

La catequista de confirmació, Ester Alonso, presentà al Sr. Bisbe els nois i noies que s’havien de confirmar, dient-li com a catequista que foren batejats amb la promesa de ser educats en la fe i que havien rebut una catequesi de confirmació adequada a la seua edat. Tot seguit el Sr. Bisbe va fer l’homilia:

Benvolguts Mn. Isaïes, rector d’aquesta parròquia de Sant Blai, Mn. Rafel, els qui avui rebreu l’Esperit Sant pel sagrament de la Confirmació, pares, familiars i germans tots en el Senyor. Després de les lectures que hem proclamat, voldria remarcar alguns punts:

Que aquesta celebració sigue per donar gràcies a Déu. Quan una persona ens estima, es preocupa i vol el millor per a nosaltres, si no li donem gràcies és perquè som desagraïts.  Déu ens estima molt i hem de saber reconèixer els signes del seu amor en la nostra vida. Quantes coses Déu ens ha donat! És cert que al llarg de la vida no ens falten els problemes, però doneu-li gràcies pel regal de la vida, pels pares, família, persones que es preocupen de la vostra educació, amics… Al final del dia hauríem de saber donar gràcies per tot el que el Senyor ens ha concedit.

Avui l’Evangeli ens parla de la “Paràbola del sembrador”. És la llavor que el Senyor va sembrar.  Aquesta llavor va sembrar-la en vosaltres

el dia del bateig, en la catequesi de 1ª comunió, en la catequesi de confirmació… i tot això ha ajudat a que la fe es mantingue viva. Avui renovareu les promeses del baptisme i la fe que vau rebre, voleu fer-la vida. Demaneu-li al Senyor que la fe que es va sembrar en els vostres cors, produeixi fruits de vida cristiana.

La paràbola del sembrador  presenta quatre situacions diferents:  una part de la llavor va caure al camí i els ocells se la van menjar. Moltes vegades ens pot passar que no escoltem el que ens diu la Paraula de Déu

bty

. Jesús també ens parla de la llavor que va caure entre les pedres i poca terra; però la planta per falta de terra no va poder créixer. El cristià vol escoltar la Paraula de Déu, però encara que fructifica un dia, dos… al final s’oblida. Una altra part va caure entre cards, però quan van créixer, van ofegar la planta. És quan se sembra la Paraula de Déu, però són tantes les dificultats i les circumstàncies adverses del món en què vivim, que l’ofeguen.  Finalment està la llavor que cau en terra bona i fructifica. Demaneu-li al Senyor que escolteu la seua Paraula i que no sigueu inconstants.

La Paraula de Déu ens diu que per bona que sigue la terra, si no cau la pluja, la llavor no pot fructificar.  En la 1ª lectura, del llibre d’Isaïes, diu el Senyor: “Així com la pluja i la neu… amaren la terra i la fan germinar…”  L’aigua és l’Esperit Sant i sense el do de l’Esperit, la Paraula de Déu no pot fructificar en els nostres cors.

Finalment, demaneu-li al Senyor que us ajude a orientar la vostra vida, a prendre decisions cristianes en la família, en l’estudi, en la professió… Que el Senyor us il·lumine per donar sempre testimoni de la vostra fe. Que així sigue.

Després de la renovació de les promeses del Baptisme, el bisbe Enrique els imposà les mans, que significa la força de l’Esperit Sant qui els confirma en la fe del baptisme i els fa testimonis i membres de la comunitat cristiana:“Rep el signe del do de Esperit Sant. La pau sigui amb tu”.

burst

Els qui acabaven de ser confirmats, van fer les pregàries i van portar les ofrenes. El dos cants de la Comunió foren:  “És tan a prop meu” i “Sou feliz Senhor” (portuguesa). La catequista va llegir un resum del que s’havia treballat durant l’any: Heu estat confirmats. Moment de gràcia i alegria. Procureu mantenir-la. L’únic que necessita Jesucrist per encarnar-se en la vostra vida és el vostre sí. Que sigueu lliures per estimar i que en Jesús trobeu la resposta al desig de felicitat que tots busquem: pau, amor i alegria.

El Sr. Bisbe donà l’enhorabona als qui s’havien confirmat i a les seues famílies i tot seguit la benedicció final. Ens vam acomiadar amb el cant a la Mare de Déu: “Mientras recorres la vida”. Se’ls lliurà als qui havien estat confirmats el llibre: “Youcat. Llibre de catequesi per a la confirmació”. I no podia faltar la foto–record dels nou nois i noies amb el Sr. Bisbe.

                                                              Maria Joana Querol Beltrán