El dia 9 de juny, festa de la Pentecosta, va tenir lloc a la Catedral, a les 18 hores, la confirmació d’adults. L’Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, fou concelebrada per Mn. Josep Mª Membrado, rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral, Mn. Pascual Centelles, Mn. Gerard Reverté i Mn. Jordi Salvadó, qui dirigí els cants. A l’orgue, Mn. Rafel Prades. També hi era a la celebració Mn. Joan Baptista Jovaní, diaca permanent.

Després del cant d’entrada: “L’Esperit del Senyor”, Mn. Membrado va fer la monició d’entrada: Ens hem reunit, presidits pel Sr. Bisbe, per celebrar el sagrament de la confirmació de setze membres procedents de diferents comunitats parroquials. L’Esperit Sant us ajudarà a enfortir la vostra fe.

Germans estimats, digué el Sr. Bisbe, avui dia del Senyor, celebrem la festa de la Pentecosta i uns germans nostres rebran la Confirmació. Tot seguit beneí l’aigua amb la qual seríem aspergits: “Déu omnipotent beneïu aquesta aigua i feu que tots els qui hem nascut pel baptisme, siguem missatgers de la nostra Església i testimonis de pau. Mentre feia l’aspersió,  l’assemblea cantà: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”. Després de cantar el “Glòria”, els qui havien de ser confirmats van proclamar les lectures.

Una noia llegí la 1ª lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2, 1-11). Mn. Membrado va llegir el Salm responsorial 103 i contestàvem cantant: “Envieu el vostre Esperit i renoveu la faç de la terra”.  Una altra noia va llegir la 2ª lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1 Co 12,3b-7. 12-13).i el diaca permanent, Mn. Joan Baptista Jovaní, proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 20, 19-23)

A continuació Mn. Membrado presentà al bisbe Enrique els qui havien de ser confirmats: Sr. Bisbe, aquests joves provinents de diverses parròquies, un dia van ser batejats… Com a responsable de la catequesi li puc dir al nostre pare i pastor que han rebut una catequesi apropiada a la seua edat. Tot seguit el Sr. Bisbe inicià l’homilia:

Estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Un día muy importante especialmente para vosotros que vais a recibir la Confirmación. Recibiréis el don del Espíritu Santo como lo recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Este sacramento tiene que transformar vuestros corazones y avivar vuestra fe. Cuando el Espíritu Santo se apareció a los apóstoles les dió la paz y la alegría. Todos estáis bautizados y sois miembros de la Iglesia y este Espíritu lo primero que tendría que hacer en vosotros es daros la alegría de la fe. Quiero destacar dos puntos:

1º. Puede ocurrir que a veces nos olvidemos que estamos bautizados y vivimos la fe sin alegría. Un confirmado tiene que ser un amigo del Señor y un cristiano auténtico debería vivir su fe con alegría. Tendríais  que tener la alegría de estar confirmados y de pertenecer a la Iglesia. Si perdéis esta alegría será que os habéis olvidado de vuestra confirmación o la habéis vivido con monotonía. Este sacramento os ha de dar la alegría del Espíritu.

2º. Dice san Pablo: “Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu”.  Todos hemos recibido el mismo Espíritu, pero los dones son diversos. Cuando llueve, todas las plantas y todos los árboles reciben la misma agua, pero cada planta y cada árbol tienen su fruto propio. En la Iglesia hay sacerdotes, religiosos, misioneros, matrimonios, etc. Por tanto hay muchos frutos, pero todos ayudan a que el Reino de Dios se haga realidad.

Habéis venido de distintas parroquias de la diócesis. Unos os queréis confirmar porque deseáis recibir el sacramento del matrimonio, otros porque queréis ser padrinos, otros por la causa que sea. Pero hay que vivir auténticamente vuestro compromiso. Si queréis formar un matrimonio y tenéis hijos, educadlos en la fe y si sois padrinos lo mismo.

Hem vist en l’Evangeli que els apòstols estaven amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà i els digué: “Pau a vosaltres… Llavors alenà damunt d’ells i els digué: Rebeu l’Esperit Sant…” Estem vivint en un món que no está de moda ser cristians, però precisament per això, l’Esperit ens ha de donar més força per ser testimonis de la fe. Us ha de donar alegría, tenir la oportunitat de viure la vostra vida com a cristians. Penseu que  encara que ens allunyem del Senyor, Ell mai s’allunya de nosaltres. No perdeu mai la confiança en el Senyor. Que així sigue.

A continuació els qui havien de ser confirmats van renovar les promeses del baptisme. Renuncieu a Satanàs i a totes les seves obres i seduccions…?  Sí, hi renuncio. Creieu en Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra…? Creieu en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre…?  Creieu en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida…? Creieu en la santa església catòlica…? Els confirmands responien a cada pregunta: Sí, hi crec.  Aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l’Església que ens gloriem de professar en Crist, Senyor nostre. Demanem a Déu Pare, totpoderós, que faci davallar la força de l’Esperit Sant. En el moment de rebre el sagrament de la confirmació, el Sr. Bisbe els deia: “Rep el signe del do de l’Esperit. La pau sigue amb tú”. I el confirmand responia: “I amb el vostre esperit”.

Alguns dels qui es van confirmar van portar les ofrenes. Continuà la celebració i arribat el moment de la Comunió vam cantar: “Al·leluia, tots esperem de Vós Senyor, el nodriment de vida eterna” Després el Sr. Bisbe els digué: Abans de donar-vos la benedicció final dir-vos enhorabona pel pas que heu donat i no oblideu que sou cristians i encara que alguna vegada abandoneu el Senyor, Ell mai us abandonarà. Digueu-li que voleu ser els seus amics i voleu viure el do que heu rebut el dia de la vostra confirmació.

Després de la benedicció del Sr. Bisbe, el diaca permanent digué: Aneu-vos-en en pau. Tots els qui havien estat confirmats es van fer la fotografia amb el bisbe Enrique, com a record d’aquest dia tan important per a la seua vida i la de tot cristià. Mn. Joan Baptista Jovaní va apagar el ciri pasqual, ja que el temps de Pasqua havia finalitzat. Ens vam acomiadar amb el cant a la Mare de Déu: “Regina coeli laetare”

Maria Joana Querol Beltrán