Les Autoritats estan prenent mesures cada cop més restrictives pel que fa a la celebració d’actes públics. Per això el sr Bisbe ha decretat la SUPRESSIÓ de la Celebració pública de l’Eucaristia a totes les Parròquies; exhortant, però, els Preveres a celebrar-la personalment i a mantenir les esglésies obertes convidant els fidels a la Lectura Orant de la Paraula de Déu i la pregària personal en aquest temps de pregària més intensa que és la Quaresma