Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 24-12-2017

Quart DIUMENGE d’ADVENT  “B”      2Sa 7, 1-5.8b-11.16   Els designis de Déu sovint trenquen els esquemes humans. És el cas del rei David. Quan el rei s’hagué traslladat al seu palau, amb lògica humana va pensar: “Jo visc en palau de cedre, mentre l’Arca de Déu [...]

Comentari 17-12-2017

Tercer DIUMENGE d’ADVENT  “B”      Is 61,1-2a.10-12 Després de la Immaculada, l’altre persona clau de l’Advent és el Baptista. Un home amb UNA història que neix de dalt: Déu envià un home que es deia Joan (Jn 1,6). La seva missió és la pròpia d’Advent: Preparar [...]

Comentari 10-12-2017

SEGON DIUMENGE d’ADVENT  “B” Is 40,1-5.9-11 “Consoleu, consoleu el meu Poble”, diu el vostre Déu: així comença la 1ª lectura, inici del 2on-Is (cp. 40-55 del llibre d’Is), profeta anònim que exerceix el seu ministeri de consolació a l’exili de Babilònia. Cal aprendre’n per dur [...]

Comentari 08-12-2017

Solemnitat de la IMMACULADA CONCEPCIÓ DE MARIA   Gn 3,9-15.20  “On ets?” és a la Bíblia la primera pregunta de Déu a l’home-Adam.  Pregunta adolorida però plena d’amor. “Home-Adam”, on t’hi has posat? `Jo, el teu Creador, t’havia posat al capdavant del món en harmonia de [...]

Comentari 03-12-2017

Diumenge Primer d’ADVENT  “B” Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7  La 1ª lectura reflecteix la situació del Poble Elegit després de l’exili babilònic: l’entusiasme inicial dels retornats s’ha truncat per la decebedora realitat quotidiana. Sorgeix forta desil·lusió amb tensions entre els desterrats i els qui s’havien quedat a [...]

Comentari 26-11-2017

Solemnitat de CRIST REI La solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món, que celebrem avui només es pot entendre i viure a la llum del ritme litúrgic: aquest diumenge, en acabar l’Any Litúrgic, som convocats a una festa singular que vol cloure [...]