Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 22-07-2018

Diumenge 16è del Temps Ordinari   Jer 23,1-6  Jer 21,1-23,8 és una col·lecció d’oracles contra els últims reis de Judà, acabant amb l’anunci d’un “pastor” que guiarà el Poble segons la voluntat del Senyor. L’experiència dolorosa de la deportació babilònica ha causat un greu impacte: primer [...]

Comentari 25-07-2018

Solemnitat de SANT JAUME, APÒSTOL Ac 4,33; 5,12.27-33; 12,1b-2  A l’Església primera hi hagué tres Jaumes amb paper destacat: a) el fill de Zebedeu, un dels Dotze, mort a espasa l’any 43 per ordre d’Herodes Agripa I (Ac 12,2), que amb el seu germà Joan [...]

Comentari 15-07-2018

Diumenge 15è del Temps Ordinari  Am 7,12-15  Amós és cronològicament el primer dels profetes escriptors (amb llibre propi). La seva breu intervenció té lloc a la meitat del s. VIII a.C., època que podria ser catalogada com econòmicament pròspera i religiosament practicant; però la profunda [...]

Comentari 08-07-2018

Diumenge 14è del Temps Ordinari     Ez 2,2-5  El relat de la vocació profètica (cp. 1-3) està centrat en la crida a transmetre el missatge de Déu tant si t’escolten com si no t’escolten,  i en el símbol del menjar el llibre/rotlle que a la boca [...]

Comentari 01-07-2018

Diumenge 13è del Temps Ordinari  Sa 1,13-15; 2,23-25  El llibre “La Saviesa de Salomó” porta aquest títol perquè (sobretot als cp. 8-9) parla per boca d’aquest rei considerat “el més savi” per antonomàsia. L’autor anònim, mestre d’espiritualitat jueva a la diàspora alexandrina del s. I [...]

Comentari 29-06-2018

Solemnitat de SANT PERE i SANT PAU      Ac 12,1-11  Al cp 12 acaba la 1ª part d’Ac amb Jerusalem com a centre de referència. La persecució desencadenada pel rei Herodes Agripa marca la ruptura definitiva del “moviment” cristià amb el judaisme oficial de Jerusalem. L’apòstol [...]