Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 30-09-2018

Diumenge 26è del Temps Ordinari      Nm 11,25-29  El llibre dels Nombres testimonia la pacient pedagogia del Senyor educant el seu poble en la maduresa tant humana com religiosa. De l’idealisme de la història patriarcal i la gesta èpica de la sortida d’Egipte, Nm ens fa [...]

Comentari 23-09-2018

Diumenge 25è del Temps Ordinari    Sav 2,12.17-20 El llibre de la Saviesa s’encara amb el problema perenne de la mort injusta del qui mor víctima d’una persecució precisament per la seva fidelitat a Déu. La descripció de la persecució del just s’hi assembla molt a [...]

Comentari 16-09-2018

Diumenge 24è del Temps Ordinari       Is 50,5-9a  El llibre del profeta Isaïes al cp. 50 presenta el 3er Càntic del Servent del Senyor on, tot i no emprar la paraula “profeta”, de fet narra una vocació i experiència profètica amb els seus elements: a) Vocació [...]

Comentari 09-09-2018

Diumenge 23è del Temps Ordinari     Is 35,4-7a Els cp. 34-35 del llibre del profeta Isaïes contenen l’anomenada “petita apocalipsi escatològica” que forma part de la visió gloriosa del futur d’Israel i que en el conjunt actual del llibre d’Is està molt relacionada amb els cp. [...]

Comentari 02-09-2018

Diumenge 22è del Temps Ordinari  Dt 4,1-2.6-8   El Deuteronomi porta la més autèntica tradició d’Israel, amb el seu Credo monoteista: ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Deu, el Senyor és l’ÚNIC (6,4-9). El cp. 4 enceta la predicació deuteronòmica pròpiament dita amb els temes [...]

Comentari 26-08-2018

Diumenge 21è del Temps Ordinari     Jos 24,1-2a.15-17.18b  Els cp 22-24 formen l’epíleg del llibre de Josuè amb el comiat de les tribus transjordanes i l’erecció de l’altar commemoratiu (cp 22), el testament de Josuè (cp 23), i la renovació de l’Aliança (cp 24). El cp. [...]