DIUMENGE XIV “A”     

Zac 9,9-10  El llibre de Zacaries inclou 2 llibres: el 1er-Zacaries (cp 1-8) i el 2on-Zacaries (cp. 9-14), d’autors i èpoques diferents. Per la majoria Zac 9-14 és una antologia de textos diversos, molt influents al N.T. La secció 9,9-15 s’ínspira en els salms reials-messiànics.
Després de la victòria, el rei fa la seva entrada a Sió -nom litúrgic de Jerusalem– inaugurant una era de pau i esplendor. Però ho fa no amb triomfalisme sinó amb senzillesa: muntat humilment en un ase, que recorda la cavalcadura dels Jutges (Jt 10,4; 12,14) a la vegada que és l’animal dels pobres i per a la feina.
Bandejarà els carros de guerra i allunyarà els cavalls (animal dels poderosos i per a la guerra).
La tradició evangèlica aprofitarà aquest oracle profètic per a l’Entrada de Jesús a Jerusalem.

Rom 8,9.11-13 L’Esperit surt 19 X al cp.8:  v.2.4.5.6.9**.10.11*.13.14.15*.16. 23.26*.27
La secció 8,1-13  presenta l’antítesi ESPERIT =//= CARN de diverses maneres :
*caminar / comportar-se segons la carn =:= segons l’Esperit  v.4
*existir tenir una existència segons la carn =:= segons l’Esperit   v.5.8.9
*tendir cap a / seguir els desigs de la carn =:= de l’Esperit  v.5
*estar en deute amb la carn =:= amb l’Esperit  v.12
La contraposició abasta l’ésser / obrar / viure / tendir.  Però a quin nivell hi ha el contrast?
No a nivell constitutiu (com el dualisme grec d’ànima i cos) sinó a nivell dinàmic-existencial.

Per l’antropologia paulina carn i Esperit són determinacions actives de la persona segons si  actua a la recerca de si mateix o en l’obertura cap a Déu i els altres.
L’Apòstol juga amb el contrast entre la llei de l’Esperit  i la llei del pecat i de la mort.
El do de l’Esperit es situa en el procés salvífic amb Déu i Crist com a protagonistes v.3-4.
La intervenció de Déu té un moment culminant: Déu ha enviat el seu propi Fill, esdevingut semblant a un home pecador i ofert en sacrifici.
Els v.5-9 fan la presentació antitètica Esperit -:- carn. L’antítesi paulina, més que posar els romans davant una decisió (que ja ha estat presa), el que busca és advertir-los que el nostre estar en l’Esperit depèn del seu habitar en nosaltres.

Mt 11,25-30  Mt  11-13  mostra coherència teològica dominada pel tema d’allò “amagat”.
Els v.25-27 tenen  paral·lel a Lc 10,21-22; però els v. 28-30 són exclusius de Mt.

L’expressió inicial “en aquell temps” -més que cronològica- és indicativa de què el retret a    les poblacions on havia fet molts dels seus miracles perquè no s’havien convertit (v.20s) de fet emmarca la pregària de Jesús (v.25s). Corazín, Betsaida i Cafarnaüm, poblacions grans amb Escoles rabíniques i on Jesús havia fet molts dels seus miracles, realment  no coneixen “tot això” que sí coneixen els senzills d’altres poblacions.
Corazín, Betsaida i Cafarnaüm, tipifiquen els qui -tot rebent abundància de gràcies- no volen fer cas al missatge diví de conversió. Per això són pitjors que Tir i Sidó, prototipus de supèrbia rebel a Déu en els oracles profètics  (Is 23,1-4; Ez 26-28).

En contrast, l’evangeli d’avui mostra el misteriós designi diví que revela als senzills tot això que amaga als savis i entesos.
Déu vol excloure els savis de la seva Revelació? La saviesa és obstacle per a la fe?  No!
L’obstacle no és la ciència ni la saviesa sinó l’orgull que massa sovint l’acompanyen.
El savi de debò, com més en sap, millor sap que sempre li queda molt per saber.
El súmmum de la ignorància és pensar-se que, amb el que hom sap, ja ho sap i domina tot, fins arribar a ignorar que en moltes coses és un ignorant.  El senzill sap que desconeix moltes coses i es mostra disposat a aprendre’n, escoltant els qui val la pena d’escoltar.
El rebuig dels savis demostra com la fe és veritable do de Déu i no fruit de l’esforç humà.

El Pare ho ha posat tot a les meves mans, afirma solemnement Jesús. Aquest v. 27 -un dels cristològicament més densos de tot el N.T.- concentra afirmacions clau de l’Evangeli:
*la donació de tot poder al Fill per part del Pare de manera que en el Fill resideix tota la plenitud de la divinitat  (Col 2,9).
*el recíproc coneixement exclusiu del Pare i del Fill amb la necessària mediació del Fill per a conèixer el Pare: fora del Pare ningú no coneix veritablement el Fill; igualment ningú no coneix veritablement el Pare fora del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar.  
Els v.28-30 -exclusius de Mt- s’han de llegir units als anteriors.

Veniu a mi tots els cansats i afeixugat. Tots els intermediaris entre Déu i l’home –tan nombrosos al judaisme tardà- queden com “absorbits” per la persona única de Jesús, que és la referència personalitzada de la meta cap a on hem de tendir.

Accepteu el meu jou: en comptes de les exigències legals jueves, Jesús ha marcat les seves pròpies centrades en les BENAURANCES (Mt 5-7), més exigents que la Llei de Moisès perquè veritablement el seu ideal està situat en el mateix estil del propi Jesùs.

El meu jou és suau perquè Jesús, benèvol i humil de cor, no és cap llei externa sinó que amb el seu Esperit s’instal·la dins nostre per capacitar-nos a viure allò que ens reclama.

                                      José Luis Arín Roig