TRANSFIGURACIÓ  “A”

AL MEU FILL ESTIMAT FEU-LI CAS

Amb el llibre de Dn entre dins l’A.T. un gènere literari nou: l’apocalíptica que hereta del profetisme l’interès per la història, predient .
Davant uns trons s’hi assegué un Vell venerable (símbol temporal de l’eternitat de Déu) amb vestit blanc (símbol de la santedat de Déu) i cabells com llana blanquejada (símbol del just Vell venerable).
La 2ª visió veu venir enmig dels núvols del cel (dimensió divina) com un Fill d’home (dimensió humana) a qui li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa. Així tots els pobles li faran homenatge.
La carta 2 Pe és un discurs de comiat que situa Pere a punt de morir, evocant l’experiència de la Transfiguració decisiva per a Pere, Jaume i Joan.
Pere testimonia que la veu del cel a la muntanya santa confirma les paraules dels Profetes, que fareu bé d’escoltar-les amb tota atenció perquè són llum que fa claror en un lloc fosc.
Els sinòptics presenten la Transfiguració després del primer anunci de la seva Passió, Mort i Resurrecció de Jesús. Testimonis únics són Pere, Jaume i Joan, els més contraris al camí de Creu anunciat per Jesús.
Pensaven (com molts avui també) que Déu i camí de Creu són incompatibles: perquè qui pot reconèixer el Fill de Déu en un condemnat i crucificat?
Es transfigurà davant d’ells: els seus vestits es tornaren fulgurants i eren tan blancs. La condició divina de Jesús -amagada per l’Encarnació- es fa visible per uns instants, amb l’aval de Moisès (la Llei) i Elies (els profetes).
La Transfiguració avança la glòria del Ressuscitat.
Que n’estem de bé aquí dalt! El Senyor no fa cas a la proposta de fer-hi allí tres cabanes.
Però del núvol estant una veu digué: “Aquest és el meu Fill, el meu Estimat, en qui m’he complagut”: com al Baptisme. Però afegint ara: “Escolteu-lo”; és a dir, feu-li cas especialment ara que anuncia el Camí de la Creu.

La tradició cristiana ja des de st Ciril de Jerusalem i st Jeroni indica el Tabor com la muntanya de la Transfiguració; però de fet el text evangèlic no hi diu res.
L’objectiu de la Transfiguració no és instal·lar-s’hi en la muntanya alta sinó agafar convenciment i forces per arribar al Calvari. La glòria del Tabor no és evasió que defuig la Creu sinó encoratjament per fer camí cap a Jerusalem.

                                  Rev. José Luis Arín Roig