Solemnitat de TOTS SANTS

Ap 7,2-4.9-14 L’Apocalipsi acaba el cp. 6 amb un interrogant desesperat davant el gran dia de la ira de l’Anyell i les proves que sofriran els membres del Poble de Déu: ningú no serà capaç de resistir?

Davant la creixent descristianització i deshumanització de la societat, “ideologies que defensen l’autonomia absoluta dels mercats i l’especulació financera”, “corrupció ramificada i evasió fiscal egoista” (EG 56), davant la crisi de l’autèntica família basada en l’amor fidel d’un home i una dona, el negoci de la venda d’armes i l’assassinat de víctimes innocents, la manca de llibertat religiosa i persecució sistemàtica de cristians, ningú no serà capaç de resistir?

El cp.7 hi respon amb un anunci d’esperança en 2 visions. A la 1ª (v.1-8) el vident va sentir el nombre dels marcats: 144.000. Xifra proclamada pels àngels però no comptabilitzada per cap home; xifra que xoca amb la por de què gairebé ningú pogués resistir davant la ira de l’Anyell.

Els v.5-8 desxifren el sentit dels 144.000 com el resultat dels 12.000 marcats de cadascuna de les 12 tribus. Interpretar 144.000 com nombre fix exigiria interpretar la pertinença a cada tribu com a cosa fixa!

Tot el llibre és ple de simbolisme numèric on el 7 significa plenitud total i el 1.000 és quantitat a l’abast només de Déu: així 144.000 són tots de tots (12 X 12) els membres del Poble de Déu (X 1.000).

A la 2ª visió (7,9-17) diu “vaig veure una multitud tan gran que ningú no l’hauria poguda comptar”: allò que la 1ª visió diu simbòlicament, ara la 2ª visió ho diu explícitament.

És la gran veritat: en el passat i en el present els sants són incomptables i n’hem conegut molts! Perquè n’hem conegut personalment molts, en volem avui donar-li gràcies a Déu i celebrar que això ens anima en el desig de ser sants també nosaltres.

1 Jn 3,1-3 La primera carta de Joan argumenta successivament sobre dos grans temes: la fe veritable en Crist i l’autèntica praxi cristiana que certifica la fe.

La 2ª secció (2,28-3,24) insisteix novament en els mateixos temes de la 1ª secció però amb motius i imatges diverses. La idea dominant és la praxi cristiana com autentificació de la confessió de fe.

Mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare: podem ser reconeguts com a fills del Pare Déu perquè efectivament ho som. El Pare no ha volgut esperar l’últim dia per atorgar-nos la condició filial que hipotèticament alguns hauran merescut amb la seva fidelitat.

Hi ha una oferta amorosa, prèvia i gratuïta, per la qual el Pare ens anomena i ens fa fills seus.

Saber-se fills de Déu no inclou conèixer tot el que això implica. És essencial tenir consciència clara de què la plenitud de la identitat filial -atorgada ja certament- només ens serà revelada en un futur; llavors sabrem de debò què som realment i coneixerem què ha estat.

Mt 5,1-12a Mateu al primer dels 5 “discursos” en què estructura el seu evangeli (5,1-7,27) presenta el Programa del Regne: les BENAURANCES, perfecta síntesi de l’ensenyament de Jesús; expressió del que és ser deixeble de Jesús; paradoxa comprensible només des de l’horitzó de la fe bíblica.

La gran evidència de les Benaurances és que Jesús proposa un camí de felicitat, responent al desig natural de felicitat que Déu posa al cor de l’home per atreure’l vers Ell, l’únic que pot satisfer-lo.

El motiu causant de la felicitat ve situat no només al futur (posseiran la terra, seran consolats.. saciats.. compadits.,. veuran Déu.,. Deu els reconeixerà com a fills) sinó també al present (d’ells és el Regne del cel).

La Benaurança mare de totes -la 1ª- parla dels pobres en l’esperit: expressió corresponent als “anawim” de l’A.T., els “pobres de Jahvèh”, que prefereixen suportar la injustícia abans que cometre-la, i converteixen la seva situació sociològica de sotmesos als poderosos en actitud religiosa de submissió lliure a la voluntat de Déu perquè en la seva pobresa real han après a viure humilment confiats en Déu.

Evidentment en parlar de “pobresa” hem de distingir la pobresa-pecat (filla de les injustícies i contrària al pla de Déu) i la pobresa-virtut (filla de l’amor a Déu i als germans) que és instrument per vèncer la pobresa-misèria a què el pecat sotmet tants germans.

Les Benaurances són camí per eliminar les causes de la no-felicitat de tants altres.

El realisme dels humils, la solidaritat dels qui ploren (privilegi dels qui estimen), la coherència dels qui desitgen vivament fer realitat el pla de Déu, la misericòrdia dels Bons Samaritans, la transparència dels qui tenen el cor net i les mans sense culpa, el ferm compromís del qui no només desitja la pau sinó que la va construint, la martirial marca visible dels perseguits pel fet de ser justos: tot això són pistes de fidelitat evangèlica.

La opció cristiana demostra anar per bon camí quan la nostra forma de viure crea interrogants als qui ens envolten, entra en conflicte amb les estructures que afavoreixen situacions injustes i enmig de tot això ens fa viure feliços d’avançar per aquest camí benaurat.

José-Luis Arín Roig