Confirmacions en la parròquia Sant Blai, de Tortosa

divendres 27 de maig de 2016