El Sr. Bisbe administra el sagrament de la Confirmació
a joves de la parròquia l’Assumpció de Maria

Vinaròs, divendres 27 d’octubre de 2017