Any Sant de la Misericòrdia

celebració de cloenda de l’Any de la Misericòrdia

Catedral de Tortosa, diumenge 13 de novembre de 2016

Crònica i homilia