El diumenge, 13 de  maig, la parròquia Sant Miquel de La Cava – Deltebre, celebrà  dos-cents anys.  Segons consta en l’arxiu parroquial: “…en el año 1818 se terminó la iglesia parroquial que fue bendecida por el M.I. Sr. Provisor i Vicario General, Dr. Dn. Fernando Castañer, el dia 10 de mayo del mismo año, fiesta de Pentecostés, celebrando después el santo sacrificio de la misa… nombrando por titular el arcángel San Miguel…”

La primera Visita Pastotral va realitzar-la el bisbe Manuel Ros de Medrano, el 18 de juny de 1818. El dia 29 de juny de 1949, festa de sant Pere i sant Pau, essent rector de la parròquia Mn. Joan Tosca, es traslladà el Santíssim de l’antic temple parroquial situat al carrer Goles de l’Ebre a la nova església parroquial. Celebrà l’Eucaristia el bisbe Mons. Manuel Moll. Després de servir la parròquia Mn. Joan Toscà, el 2 d’agost de 1955, prengué possessió Mn. Gabriel Zapater, fins a la seua jubilació, el dia 1 d’octubre de l’any 2000.

87299ef8-0a86-423c-b993-94a8cc1f29f8A les 12 hores es celebrà l’Eucaristia presidida pel nostre Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent i Mons. Romà Casanova i van concelebrar el rector de la parròquia, Mn. Joan Guerola, Mn. Eduard Falcó, Mn. Rafel Prades i Mn. Ivan Cid. Hi era present a la celebració un diaca permanent  i dos seminaristes.

Després del cant d’entrada “Poble de Déu, poble en marxa”, el feligrès Oscar García, va fer un breu resum de la història de la parròquia, remarcant el gran nombre de persones que havien rebut els sagraments i dos l’orde sacerdotal: Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i mossèn Eduard Falcó. Cità algunes de les activitats culturals nascudes en el si de la parròquia com la banda “L’Espiga d’Or”, les representacions de la Passió i Els Pastorets, obres socials com Càritas, etc. Donà les gràcies als pares i avantpassats, als sacerdots que havien servit la parròquia: com a rectors: Mn. Joan Tosca, Mn. Gabriel Zapater, Mn. Ramon Gasulla, Mn. Ricard Fígols i l’actual rector Mn. Joan Guerola. Gràcies també als catequistes i a tots els qui ens han ajudat en la nostra formació. El Senyor ens demana que complim el seu manament: “Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat”.

Els xiquests de la catequesi van portar un ciri commemoratiu dels 200 anys, el qual el beneí el Sr. Bisbe; mentre, el cor parroquial va cantar: “Cómo te pagaré, oh Senyor? Todo el bien que me has hecho”. Tot seguit la benedicció de l’aigua i l’aspersió. El cor cantà: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme”. A continuació es van proclamar les lectures: la primera (Ac 1, 12-23) El Salm responsorial: “Déu puja enmig d’aclamacions”. La 2ª lectura de la 1ª carta de sant Pau (Ef 1, 17-23) i l’Evangeli proclamat pel diaca (Mc 16, 15-20).

A continuació l’homilia del nostre Sr. Bisbe, Enrique. Després de saludar els concelebrants, Sr. Alcalde, autoritats i tots els presents ens digué: Dos-cents anys són molts per fer una història de la comunitat cristiana. Si un dia es fa la història de la parròquia, es pot buscar els rectors que l’han servida, les diferents associacions, les vocacions sorgides en el si de la comunitat… Són dades amb les quals es poden fer llibres. Però en la història de l’Església hi ha una altra dimensió que és la història de la gràcia. La presència de la parròquia ha sigut un pas de Déu pel vostre poble. L’Església no vol ser altra cosa que el pas del Senyor per cadascuna de les persones. Quantes persones han conegut Jesucrist al llarg d’aquests anys! Com seria la vida en aquest poble fa dos-cents anys?

La parròquia es va fer per a que tots poguéssiu conèixer Jesús i caminar per la vida cristiana. Hi ha uns fruits que viuen en el secret de cada vida de la persona i només ho sap Déu. Quantes persones s’han vist agraciades per la presència de tants sacerdots que han donat la vida al servei del Senyor i de la parròquia! Avui estem aquí perquè es va sembrar la fe i ha fet història al llarg de dos segles.  Donem gràcies a Déu i gràcies a les persones que us han ajudat a conèixer el Senyor.

Els cristians fem una vida com tots: treball, família, feines de la llar, tenim les mateixes necessitats… però un cristià ha de sembrar la llavor en una vida nova. L’Església no vol substituir l’activitat pública, però sí que cadascú dels cristians hem d’aportar quelcom al nostre món: El desig de ser una única família dels fills de Déu. L’Església vol ser  el que l’ànima és dins el cos. Intentem viure uns valors i unes virtuts que vénen de l’Evangeli.

Sant Joan XXIII diu que la parròquia ha de ser com una font enmig de la plaça. Uns beuen poca aigua, altres en beuen més, però en definitiva tots beuen de la mateixa font. Això hauria de ser la parròquia. Tots aquells que tenen necessitat de conèixer Jesucrist, de fer una estona de pregària, etc. han de trobar en la parròquia una casa i una família que els acull com a germans.

Avui dia de l’Ascensió, el Senyor ens promet el do de l’esperit Sant i ens diu que serà amb nosaltres fins la fi del món. Actualment tot ha canviat. Hi ha més dificultats per a que l’Evangeli sigue acollit, però no tingueu por. Els cristians estem en temps de sembrar malgrat les dificultats. Ens agradaria que el fruit del nostre treball fos més visible. Però pensem que el Senyor ens ha enviat a sembrar la llavor de l’Evangeli enmig del món. Ell farà fructificar l’esforç del nostre treball. Dos-cents anys són molts per a ser presència de Jesús enmig del món. Moltes felicitats i amb el desig de què aquesta parròquia pugue seguir donant molts de fruits. Que així sigue. Un fort aplaudiment trencà el silenci en què tothom participava de la celebració.

Van portar les ofrenes un matrimoni amb el seu fill. Tots els cants foren a càrrec del cor parroquial, però hi participà també l’assemblea. El cant de comunió fou: “Pels camins d’aquesta vida”. Tot seguit una pregària pels 200 anys de la parròquia, escrit per  Mons. Romà Casanova, qui digué unes paraules d’agraïment: En primer lloc a Mons. Enrique Benavent per la seua presència, al rector actual de la parròquia, Mn. Joan Guerola i als altres qui l’havien servida. Recordà la “Sra. Felicites” que tant va col·laborar en la parròquia. Que l’amor del Senyor ens acompanye sempre, qui un dia també ens donarà el cel. Felicitats pels 200 anys.

IMG_4384En acabar la Missa, el bisbe de la nostra diòcesi beneí la campana que portarà per nom Fàtima. Per segona vegada un fort aplaudiment va cloure la celebració que fou molt reeixida, participada i plena d’alegria. En sortir de l’església, a la plaça Mn. Gabriel Zapater estava la banda “L’Espiga d’Or” per obsequiar-nos amb algunes de les seues peces.

Finalment, dues-centes noranta persones ens vam reunir al Saló Parroquial per compartir un dinar de germanor, al que van contribuir en les seues aportacions diferents entitats del poble. A la taula presidencial hi eren els dos bisbes, sacerdots i diaca, sr. alcalde i totes les autoritats qui havien participat en la celebració.  L’alcalde, Sr. Lluís Soler, ens adreçà les últimes paraules i ens vam acomiadar plens de joia. Gràcies a tots els qui van fer possible aquesta celebració tan entranyable.

                                                                      Maria Joana Querol Beltrán

Àlbum fotogràfic