El diumenge, 18 de juny, es celebrà a la Catedral  la solemnitat de Corpus Christi. A les 11’30  h. el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent 3Vidal presidí l’Eucaristia, concelebrada per membres del Capítol Catedral i  preveres de la ciutat. S’inicià la celebració amb el cant: “Al·leluia! Tots esperem de Vós, Senyor, el nodriment de vida eterna. Al·leluia! La 1ª lectura fou del llibre del Deuteronomi (Dt 8, 2-3. 14b-16a) El Salm responsorial (147), amb el cant de tornada: “El calze de la benedicció és comunió amb la sang de Crist”. La 2ª lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 10, 16-17)).  Mn. Gerard proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 6, 51-58)

El Sr. Bisbe començà l’homilia saludant els germans en el sacerdoci, autoritats, Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i Cort d’Honor, germans i germanes tots en el Senyor i de manera especial a vosaltres, xiquets i xiquetes que aquest any heu rebut per primera vegada el Cos de Crist. Celebrem la festivitat de Corpus Christi  que està en el cor del poble cristià.  Els cristians dediquem cada any un dia de festa al Cos i a la Sang del Senyor. En la 1ª lectura veiem com Moisès digué al seu poble: “Recorda’t del camí que el Senyor t’ha fet fer pel desert….T’afligí fent-te passar fam, però després t’alimentà amb el mannà… perquè aprenguessis que l’home no viu només de 5pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu”

Aquest sagrament és el que Déu ens ha donat per caminar pels segles i per la història. El nostre camí de vegades és semblant al que va fer el poble de Déu pel desert. Amb la festa d’avui recordem que Déu alimenta la seua Església, aliment que ens dóna forces i ens ajuda a mantenir viva la nostra esperança. Moltes vegades caminem per un desert, terra eixuta i sense aigua, però el Senyor ens dóna l’aliment. Celebrem la festivitat de Corpus Christi perquè la vida d’un cristià és Crist.

L’Evangeli ens diu: “Qui menja aquest pa, viurà per sempre”.  Crist ve a cadascú de nosaltres per a que estem amb ell i aquesta festa ens recorda que hem d’estar molt a prop del Senyor. Qui té a Crist ho té

burst

burst

tot, perquè té la vida i la seua amistat. Això és la seua alegria.  La festa que celebrem avui ens recorda quant és de gran l’amor del Senyor, qui ens ha regalat un pa baixat del cel com aliment de la vida veritable, que ens porta a la vida eterna. És el mateix Jesús. Recordem que tots els qui participem del mateix pa som membres de Crist. Ens diu sant Pau en la 2ª lectura:  “El pa que partim, no és comunió amb el cos de Crist?” L’Eucaristia és el sagrament que vivifica l’Església i participar de l’Eucaristia és el signe de com hem de participar de l’Església. Si participem del Cos de Crist hem d’estar units, sabent que les diferències no mai es poden convertir en divisions. En esta societat en què estem tan dividits pels nostres interessos, ideologies, etc. hem de pensar que tots som un sol cos, tots som fills de Déu i si abandonem l’Eucaristia, l’Església es divideix i es destrueix per dins.

Ara celebrarem la processó  del Corpus. “Queda’t amb nosaltres” van dir-li els deixebles d’Emaús. L’Església sap que Crist s’ha quedat per a tots, perquè vol salvar tot el món i vol caminar amb tota la humanitat. Demanem al Senyor que sigue el nostre company de camí. Jesús ens diu:  Si voleu trobar la vida, veniu a mi, creieu en mi, mengeu el meu cos i beveu la meua sang. Que així sigue.

7Tot seguit el Sr. Vicari General, fent referència que la col·lecta estava destinada a Càritas, ens digué unes paraules sobre l’eucaristia i la caritat. Que el nostre amor a Crist ens porte a viure igual com Crist.  Uns xiquets de 1ª comunió van portar les ofrenes: pa, vi i aigua El cant de comunió fou: “On hi ha caritat i amor, allí hi ha Déu”.

Al final de la Missa, s’exposà el Santíssim i en processó vam recórrer alguns carres de la ciutat. En arribar a la plaça de l’Ajuntament es va fer una parada, on vam fer unes pregàries i vam  resar el Parenostre. El nostre bisbe Enrique, ens donà la benedicció amb el Santíssim. Continuà la processó fins arribar a la Catedral, amb un volteig de campanes i cantant en entrar. “Cantemos al amor de los amores”. Després del “Tantum Ergo Sacramentum” el Sr. Bisbe ens donà la benedicció final, amb el Santíssim. Primer beneí els xiquets de 1ª comunió que estaven al presbiteri i després tots els fidels. Les seues paraules de comiat de la celebració foren: Hem recorregut els carrers de la ciutat acompanyant el Senyor, però és Ell qui ens ha acompanyat i ens acompanya. Per això ens sentim alegres. Gràcies a les autoritats, als xiquets i xiquetes que aquest any heu rebut Jesús per primera vegada, a les seues famílies i a tots els que heu participat de la celebració. Amb aquesta alegria, podeu anar-vos-en en pau.

                                                                Maria Joana Querol Beltrán

Àlbum fotogràfic
Homilia