IMG_2321

El diumenge, 1 d’abril, a les 12 h. el Sr. Bisbe Mons. Enrique Benavent Vidal, presidí a la Catedral la Missa Estacional del Diumenge de Pasqua, concelebrada pel Sr. Vicari General, membres del Capítol Catedral i alguns sacerdots de les parròquies de Tortosa. S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Este es el día en que actuó el Señor”. Tot seguit el Vicari General, Il·lm. José Luís Arín, va fer la monició d’entrada: Si Crist no hagués ressuscitat, la nostra fe seria buida. Però, Crist ha ressuscitat! Celebrem-ho joiosament.

El Sr. Bisbe després de l’oració col·lecta va fer l’aspersió i mentre cantàrem: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”. Després del cant: “Glòria a Déu a dalt del cel” foren proclamades les lectures. La 1ª  dels Fets dels Apòstols (Ac 10, 34a. 37-43). El Salm responsorial 117 cantat per Joan Redó, qui dirigí els cants de la celebració i tots els fidels anàvem repetint: ”Ha ressuscitat el Crist, Senyor nostre. Al·leluia “. La 2ª lectura fou de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 5, 6 b – 8). A continuació es donà lectura a la Seqüència i després de cantar l’Al·leluia, Mn. Ramon Labernié proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 20, 1-9).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Sr. Vicari General, membres del Capítol Catedral, germans en el sacerdoci, autoritats, presidenta i membres de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa i germans tots. Després de la mort del Senyor, els deixebles vivien en una situació de desconcert. Com era possible que Déu l’hagués deixat morir a mans d’autoritats plenes d’enveges?  El que es qüestionaven era la mateixa fe en Déu. Quin Déu abandona el seu Fill en mans dels malfactors? Els deixebles havien de ser reconduïts en la fe de Déu Pare.

IMG_2356Els sofriments dels justos, la prepotència del mal, la mort dels innocents, la injustícia…i tantes coses com va patir el Senyor i que ara està patint el món. Avui podem pensar que estem vivint en un món sense remei. Si fos així, no tindríem esperança. “El diumenge, Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre…” En la primera lectura, Pere diu:”… Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant… perquè Déu era amb ell”. Déu no l’havia abandonat en el moment de la mort, encara que els deixebles ho pensaven. Déu el ressuscità el tercer dia, però els deixebles no tenien motius per creure en Jesús. El testimoni no és únicament que Crist ha ressuscitat, sinó que Déu l’ha ressuscitat. Aquesta llum que va il·luminar els personatges de la Pasqua, la podem traspassar al nostre món. Encara que la injustícia hi és, sempre acaben vencent les causes justes.  Treballar per la pau i la justícia ens fa caminar vers Jesús. L’èxit dels injustos és aparent, la victòria del mal no és definitiva. Però això no vol dir que la lluita s’ha acabat. Jesús va dir, en el món tindreu lluites, però no tingueu por. Testimoni que ens dóna força per seguir treballant pel Regne de Déu, l’Església, que formem un poble cridat per a viure des de la Paraula del Senyor.

Sant Pau en la segona lectura ens ha exhortat a viure la Pasqua: “Celebrem Pasqua cada dia, no amb el llevat que érem abans… vivint amb sinceritat i veritat”. Pasqua no és únicament un dia de festa gran, és el que el cristià ha de viure cada dia i com diu sant Pau amb sinceritat i veritat. Viure des de la Pasqua és donar testimoni des de la fe en Crist. Maria Magdalena i Pere, donant testimoni de Jesús van viure la Pasqua. Els deixebles després de la Resurrecció van donar també la vida per ell. Què estaria jo disposat a fer per Crist? Que visquem la Pasqua amb alegria, amb la llibertat que ens dóna el Ressuscitat. La Mare de Déu va viure l’alegria més plena, perquè sabia que ningú podria separar-la del seu Fill Ressuscitat. És l’alegria que sembra esperança en el nostre món. Que així sigue.

Mn. Paco Vives va fer les pregàries i després de cadascuna responíem: “Oh Crist, escolteu i tingueu pietat”. Tot seguit es van portar les ofrenes: pa, vi i aigua i després la col·lecta. Arribat el moment de la comunió vam cantar: “I jo el ressuscitaré”. Abans de la benedicció final, el Vicari General comunicà a l’assemblea que el Sr. Bisbe ens donaria la benedicció amb indulgència plenària: “El venerable pare Enrique, per la gràcia de Déu bisbe de Tortosa, impartirà la benedicció amb indulgència plenària… Preguem Déu pel papa Francesc, pel nostre bisbe Enrique i per l’Església”.  El Sr. Bisbe ens donà la benedicció final: Per intercessió dels apòstols sant Pere i sant Pau, que us beneeixi Déu Pare, totpoderós, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Les paraules de comiat de la celebració foren: Aneu-vos-en en pau Al·leluia. Tot seguit vam cantar: “Regina coeli laetare” i el cant final fou: “Germans, avui és un dia gran”. Que visquem l’alegria de la Pasqua. Crist ha ressuscitat!

                                                          Maria Joana Querol Beltrán

Homilia
Àlbum fotogràfic