El dia 9 d’abril, es celebrà a la Catedral amb tota solemnitat, la _07G3747 copiaMissa del Diumenge de Rams, el pòrtic festiu que obre les celebracions de Setmana Santa. El Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, acompanyat per sis preveres, cinc d’ells del Cabildo, van desplaçar-se a l’absis de la Catedral per commemorar l’entrada del Senyor a Jerusalem, on va beneir les palmes dels xiquets i xiquetes acompanyats pels seu pares.  L’antífona d’introducció fou cantada: “Hosanna al Fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor”. Després de la monició i de l’oració, Mn. Josep Mª Membrado, rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral, proclamà l’Evangeli (Mt 21, 1-11)).  Tot seguit de la monició: “Germans estimats: Imitem el poble que aclamava Jesús i caminem en pau”,  s’entrà en processó a la Catedral, cantant: “Que alegría cuando me dijeron”, per iniciar l’Eucaristia concelebrada i presidida pel Sr. Bisbe. Hi eren presents la Corporació Municipal presidida pel Sr. Alcalde, la Junta de Confraries de Setmana Santa de Tortosa, els xiquets i un bon nombre de fidels.

Després de la 1ª lectura (Is 50, 4-7), vam cantar el Salm responsorial 21: “Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat”. La 2ª lectura IMG_0134-1fou de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 2, 6-11). Tres sacerdots proclamaren l’Evangeli de la Passió de nostre Senyor Jesucrist, segons sant Mateu (Mt 26, 14-27, 66). Un feia de Jesús, l’altre de cronista i el tercer de sanedrí. Tot seguit el Sr. Bisbe va fer l’homilia, saludant els preveres concelebrants, autoritats, presidenta i membres de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa i germans tots.

Avui, dia del Diumenge de Rams, acabem d’escoltar la narració de la Passió del Senyor, tan rica en esdeveniments, que si la meditéssim sovint, ens ajudaria a ser millors cristians. Són molts els  detalls que podríem comentar, però vaig a indicar-ne tres que ens ajudaran a viure les actituds que Jesús va viure:

  1. És de la 1ª lectura del llibre del profeta Isaïes: “… no m´he resistit ni m´he  fet enrere: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrancaven la barba, no he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades”.  Jesús va morir tal com havia viscut i va predicar un missatge d’amor i de pau. Tot ho va fer bé, però les seues paraules van despertar enveges i oposició, de tal manera que el van portar fins la creu. Però Jesús no va canviar la seua forma d’actuar. De vegades quan no som escoltats, voldríem canviar la nostra actitud, però Jesús va ser coherent fins la mort. Demanem-li que ens done coherència en la nostra vida i, no ens cansem de fer el bé encara que aquest bé no sigue acceptat ni comprès.
  2. Jesús va saber donar la seua vida. No va ser un resistent passiu i va viure el moment de la mort de manera viva. Va instituir l’Eucaristia i es va posar entre els homes dient-li al Pare:  “Que es face la teua voluntat” Es va entregar fins viure el sofriment més gran. Ens diu sant Mateu les paraules de Jesús: “Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?”.Jesús va ser abandonat pels seus deixebles, pels seus amics qui el van deixar sol i Pere el va trair. Jesús va sentir el mateix que una persona quan se sent abandonada, la qual llavors inclús perd l’esperança. Jesús ha volgut fer-se solidari amb el dolor de tota la humanitat.
  3. Sant Mateu ens narra:  “Els qui passaven l’insultaven, movien el cap amb aires de mofa i deien: Tu que vols destruir el santuari i reconstruir-lo en tres dies, salva’t tu mateix; si ets el Fill de Déu, baixa de la creu”. Jesús no es va resistir, no va tornar enrere. Si Jesús va voler lliurar la seua vida fins a compartir el dolor de tota la humanitat, és perquè confiava en Déu.  Les paraules dels qui es riuen de Jesús ens demostren que vol actuar així: “Confiava en Déu; que l’alliberi, doncs, si tant se l’estima, ell que deia: Sóc Fill de Déu”. El Centurió digué: “És veritat: Aquest  home era Fill de Déu”. Jesús s’ha mostrat Fill de Déu i s’ha mostrat el nostre germà lliurant la seua vida per nosaltres. Si Jesús s’hagués salvat de la creu, no hauríem conegut el seu gran amor.

_07G3905-1Que aquesta celebració del Diumenge de Rams ens ajude a viure en la mateixa coherència  que va viure Jesús,  portant-lo a la mort pels pecadors. Que així sigue.

A continuació Mn. Membrado va fer les pregàries. Durant la Comunió vam cantar: “Beneeix el Senyor ànima meva”. En finalitzar la celebració, el Sr. Bisbe impartí la solemne benedicció final, després de la qual va agrair a les famílies que van portar els seus fills i anuncià que avui presidiria la processó del Diumenge de Rams, el Sr. Vicari General, Rev. José Luís Arín Roig, ja que ell, com a Bisbe de la diòcesi, aquest any havia de presidir la processó del “Sant Crist del Mar”, que es fa a Benicarló.

Demanem al Senyor que ens concedeixi una santa Setmana i una feliç Pasqua de Resurrecció.

                                                            Maria Joana Querol Beltrán

Àlbum de fotos