Aquest any, donada la situació en què ens trobem a causa de la COVID-19, no es va poder celebrar a la catedral la Missa Crismal el dimarts sant com tots els anys. Estant ja a la fase 2 del desconfinament, es celebrà el dissabte, 30 de maig a les 11h. Presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, van concelebrar dalt al presbiteri el Vicari General, Il·lm. José Luís Arín, el Rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral, M.I. Josep Ma Membrado, M.I. Pascual Centelles i Mn. Rubén García qui dirigí els cants. També van concelebrar des dels primers bancs vuit sacerdots, alguns en representació dels arxiprestats de la diòcesi i Mn. Josep Pau Gil qui aquest any celebra les noces d’or de la seua ordenació sacerdotal. L’ Il·lm. Isaïes Riba, acompanyà els cants a l’orgue.

Van participar de la celebració, algunes religioses i un grup de laics. Mentre els celebrants es dirigien en processó als llocs previstos per a la celebració, vam cantar: “La terra lloï el Senyor”. El Sr. Bisbe inicià la celebració en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant… i tot seguit el Sr. Vicari General va fer la monició d’entrada: Durant el confinament, els sacerdots hem celebrat i alguns encara celebren cada dia, la missa en privat. La presència de Déu en el sagrament de l’Eucaristia ens ha fet sentir a prop de les nostres comunitats parroquials. Ara disposem-nos a celebrar la Missa Crismal en la qual el Sr. Bisbe beneirà l’oli dels malalts i dels catecúmens i consagrarà el sant Crisma. Tinguem presents en la celebració els fills de Déu qui peregrinen en la diòcesi de Tortosa.

Després de cantar “Kyrie eleison” i el “Glòria”, Mn. Arín proclamà les lectures. La 1ª del profeta Isaïes ( Is 61, 1-3, 6, 8-9). Mn. Rubén García cantà el Salm responsorial (88, 21-22, 25, 27): “Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors”. La 2ª lectura de l’Apocalipsi (1, 5-8). Tot seguit vam cantar “Al·leluia” i després fou proclamat l’Evangeli  (Lc 4, 16-21).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia, saludant l’I·lm. Vicari General, membres del Capítol Catedralici, germans en el sacerdoci que representeu el vostre arxiprestat, germans tots. Ens hem reunit per celebrar l’Eucaristia i ens sentim units a tots els membres del presbiteri diocesà. Aquest any d’unes circumstàncies tan especials, la prudència no ens ha permès reunir-nos tot el presbiteri de la nostra diòcesi i cada vegada es fa més fort el desig de trobar-nos. Demanem al Senyor que aquesta impossibilitat de retrobar-nos enforteixi la nostra comunió diocesana. Recordem els germans sacerdots de la Residència Diocesana Sant Miquel i que no han pogut fer-s’hi presents. Avui celebrem els 50 anys de la seva ordenació sacerdotal: Mn. Josep Pau Gil i Mn. Francisco Javier Goñi i els 25 anys de l’ordenació de Mn. Jordi Bertomeu i Mn. Rodrigo Monfort. També recordem els preveres que han estat cridats a la Casa del Pare des de la  celebració de la Missa Crismal de l’any passat: Mn. Salvador Ballester, Mn. José Ma Galiana, Mn. Alfredo Pros,  Mn. Vicent  Royo, Mn. Domingo Escuder i Mn. Josep Ma Tomàs. Com el traspàs de Mn. Tomàs ha estat en aquests temps de confinament, quan serà possible, celebrarem una Eucaristia aquí a la Catedral.

Estem vivint un temps excepcional i la vida de les parròquies també s’ha vist afectada. Gràcies a Déu, tot torna a refer-se, però aprofitem aquestes circumstàncies com una font de renovació, tant per als sacerdots com per a tots els cristians. El mateix desig que vostès tenien de poder tornar a celebrar la vida eclesial, el teníem els sacerdots i el bisbe. L’Església creix de dins cap a fora i encara que hem viscut circumstàncies extraordinàries, el desig de renovació ha de créixer en nosaltres. “L’Esperit actua principalment pel ministeri i els sagraments” (Vaticà II). Tant el ministeri com els sagraments són els instruments per a santificar l’Església, perquè la presència de l’Esperit Sant ens fa cada dia més semblants a Jesús. Avui en aquesta Missa Crismal es fa present l’Esperit Sant en la benedicció dels sants olis i en la consagració del sant Crisma. Rebran la força de Déu els batejats, els confirmats, els ordenats, els qui passaran a la Casa del Pare. Els qui reben els sagraments són presència de Déu per a portar la Bona Nova i proclamar l’any de gràcia del Senyor. Hem de valorar la seua importància en la vida de l’Església, però no es tracta únicament de rebre els sagraments, sinó de rebre el do de l’Esperit. Avui els sacerdots renovareu les promeses sacerdotals perquè voleu ser instruments visibles de l’Església, fent present l’Esperit Sant en la vostra vida i en la manera de viure-la. L’Esperit ens envia a ser els seus col·laboradors. La renovació de les promeses sacerdotals ens fan més semblants a Crist, ens fan ser un altre Crist i mirar amb els ulls de Crist.

Avui hem proclamat en l’Evangeli: “L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat… a proclamar l’any de gràcia del Senyor”. Pensem en les conseqüències de la situació que hem passat i encara passem i mirem-ho amb els ulls de Crist. Com diu el Papa, l’Església ha de ser una Església en sortida. El nostre ministeri ens impulsa a poder ajudar a veure el poble de Déu d’una manera més cristiana i autèntica. Demanem-li a la Mare de Déu, mare dels sacerdots, que sigue la nostra intercessora. Que així sigue.

Tot seguit va ser la renovació de les promeses sacerdotals. “Estimats fills: Celebrem la memòria anual del dia en el qual Crist Senyor va conferir el seu sacerdoci als apòstols i a nosaltres. Voleu, doncs, renovar aquelles promeses que un dia féreu davant el vostre bisbe i del poble cristià? Ho vull. … Fills estimats: pregueu pel vostres preveres…pregueu també per mi que sigui fidel a l’ofici apostòlic… Crist oïu-nos, Crist escolteu-nos… Que el Senyor ens guardi a tots en el seu amor i ens porti tots, pastors i ovelles, a la vida eterna. Amén”.

El Sr. Bisbe beneí l’oli dels malalts i dels catecúmens i consagrà el sant Crisma. Després tots els concelebrants van estendre la mà dreta sobre el crisma. Va tenir un record especial per tots els sacerdots que l’últim any van ser cridats a la Casa del Pare. Arribat el moment de la comunió vam cantar: “ Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seua creu i m’acompanyi”.

Després d’impartir la benedicció  final, el Sr. Bisbe ens digué que al mes de juliol es celebrarà una Eucaristia pels difunts a causa de la pandèmia del coronavirus. Més endavant es comunicarà la data. S’acabà la celebració amb el cant a la Mare de Déu: “Regina coeli laetare”

                                                                                       Maria Joana Querol Beltrán

Homilia