Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 28-10-2018

Diumenge 30è del Temps Ordinari Jer 31,7-9  El llibre del profeta Jeremies als cp. 30-33 inclou diversos oracles de salvació centrats sobretot al cp. 31 que interpreten l’exili a Babilònia com l’execució d’un grandiós pla de la misericòrdia divina, seguint la tònica del veritable discurs profètic que sempre manté una línia oberta a l’esperança. El [...]

Comentari 28-10-20182019-03-21T22:34:21+01:00

Comentari 21-10-2018

Diumenge 29è del Temps Ordinari    Is 53,10-11 El 4rt Cant del Servent del Senyor (52,13-53,12), presenta la Passió i Glòria del Servent, al començament del qual Déu dóna la clau de lectura: el meu Servent prosperarà. A la part central un grup coral, testimoni del que la potència del braç del Senyor ha obrat en [...]

Comentari 21-10-20182019-03-21T22:34:22+01:00

Comentari 14-10-2018

Diumenge 28è del Temps Ordinari Sav 7,7-11  El llibre de la Saviesa als cp. 6-9 fa l’elogi de la Saviesa adreçat especialment a reis, governants i els qui dominen multituds. A la secció 6,22-7,14 explica Salomó com va rebre la Saviesa: Vaig pregar Déu que em donés enteniment i m’ho concedí; vaig pregar l’Esperit de [...]

Comentari 14-10-20182019-03-21T22:34:23+01:00

Comentari 07-10-2018

Diumenge 27è del Temps Ordinari      Gn 2,18-24  El llibre del Gènesi reclama un tipus de lectors que, mes enllà del seu llenguatge, sàpiga descobrir el missatge perenne que porta. El Senyor Déu, reflexionant sobre la hipotètica condició solitària de l’home, afirma: No seria bo que l’home estigués sol. D’aquest judici se’n deriva una decisió divina: [...]

Comentari 07-10-20182018-09-06T09:42:21+01:00

Comentari 30-09-2018

Diumenge 26è del Temps Ordinari      Nm 11,25-29  El llibre dels Nombres testimonia la pacient pedagogia del Senyor educant el seu poble en la maduresa tant humana com religiosa. De l’idealisme de la història patriarcal i la gesta èpica de la sortida d’Egipte, Nm ens fa passar al realisme de la vida en el desert, paradigma [...]

Comentari 30-09-20182019-03-21T22:34:32+01:00

Comentari 23-09-2018

Diumenge 25è del Temps Ordinari    Sav 2,12.17-20 El llibre de la Saviesa s’encara amb el problema perenne de la mort injusta del qui mor víctima d’una persecució precisament per la seva fidelitat a Déu. La descripció de la persecució del just s’hi assembla molt a la dels Sl 22 i 69, així com als Cants [...]

Comentari 23-09-20182019-03-21T22:34:32+01:00

Comentari 16-09-2018

Diumenge 24è del Temps Ordinari       Is 50,5-9a  El llibre del profeta Isaïes al cp. 50 presenta el 3er Càntic del Servent del Senyor on, tot i no emprar la paraula “profeta”, de fet narra una vocació i experiència profètica amb els seus elements: a) Vocació per a la paraula El Senyor m’ha donat una llengua [...]

Comentari 16-09-20182019-03-21T22:34:33+01:00

Comentari 09-09-2018

Diumenge 23è del Temps Ordinari     Is 35,4-7a Els cp. 34-35 del llibre del profeta Isaïes contenen l’anomenada “petita apocalipsi escatològica” que forma part de la visió gloriosa del futur d’Israel i que en el conjunt actual del llibre d’Is està molt relacionada amb els cp. 40-55 (2on-Is). Aquesta petita apocalipsi escatològica presenta un contrast: mentre [...]

Comentari 09-09-20182019-03-21T22:34:33+01:00

Comentari 02-09-2018

Diumenge 22è del Temps Ordinari  Dt 4,1-2.6-8   El Deuteronomi porta la més autèntica tradició d’Israel, amb el seu Credo monoteista: ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Deu, el Senyor és l’ÚNIC (6,4-9). El cp. 4 enceta la predicació deuteronòmica pròpiament dita amb els temes propis: a) misteri de la grandesa singular del Déu d’Israel; [...]

Comentari 02-09-20182019-03-21T22:34:33+01:00

Comentari 26-08-2018

Diumenge 21è del Temps Ordinari     Jos 24,1-2a.15-17.18b  Els cp 22-24 formen l’epíleg del llibre de Josuè amb el comiat de les tribus transjordanes i l’erecció de l’altar commemoratiu (cp 22), el testament de Josuè (cp 23), i la renovació de l’Aliança (cp 24). El cp. 24 consta de tres parts: a) Josuè recorda les intervencions [...]

Comentari 26-08-20182019-03-21T22:34:36+01:00