Benvolguts preveres:

Vull dirigir-me a vosaltres d’una manera especial en la carta d’aquesta setmana. La celebració de la Missa Crismal, en la que cada any renovem en presència del bisbe, dels germans en el sacerdoci i del Poble de Déu les promeses que vam fer davant Déu i l’Església el dia de la nostra ordenació sacerdotal, … Carta pastoral 05-04-2020 cat