Inauguració i benedicció
de les noves oficines de Càritas diocesana

Palau episcopal, dijous 25 de maig de 2017

Crònica