Eucaristia d’acció de gràcies per la beatificació de Mons. Álvaro del Portillo

Parròquia Sant Blai de Tortosa, 11 d’octubre 2014