“El Sr. Bisbe proposa la renovació d’Agustín Castell Maura com a Director”.

IMG-20180609-WA0016Dissabte 9 de juny.  L’Assemblea Diocesana sempre és un moment especial en la vida de Càritas ja que és moment de fer una parada i un doble gest. El de mirar enrere per avaluar tot el que s’ha fet durant l’any anterior i el de mirar endavant per posar-nos fites i impulsar-nos cap al futur. Però aquesta Assemblea, possiblement ha tingut una rellevància especial per diversos motius.

En primer lloc el Sr. Bisbe ha proposat la renovació al càrrec del nostre Director Diocesà Agustín Castell Maura que, si a Déu plau, serà nomenat per 4 anys més en el servei voluntari que comporta la direcció diocesana de Càritas.

En segon lloc i també amb una importància cabdal, cal destacar que ha estat aprovat el II Pla Estratègic 2018-2021 de Càritas Diocesana que orientarà les nostres passes els propers anys.  Per  destacar-ne  alguns aspectes esmentar que es seguiran potenciant elements  que ja eren presents en l’anterior Pla, com ara el foment del servei de caritat en el si de la comunitat cristiana i l’acompanyament i l’empoderament de les persones. També s’han introduït  nous reptes com ara el que ens llença el Papa Francesc de seIMG-20180609-WA0013r una comunitat en sortida, tenir en compte la cura del planeta per no agreujar la situació de pobresa al món, introduir elements de participació i reciprocitat en els nostres projectes o l’aposta per impulsar l’economia social i solidària. Aquest i molts altres aspectes que conté el nostre Pla Estratègic 2018-2021, seran elements que ens orientaran en la reflexió i en l’acció els propers anys.

Per últim i no menys important cal destacar l’aprovació de l’Assemblea d’un sistema de contribució al sosteniment econòmic dels Serveis Diocesans. Aquest sistema farà que es puguin seguir prestant els serveis que es donaven a les Càritas de la Diòcesis,  essent-ne tots  corresponsables. Això reafirma per un costat el model dels Serveis Diocesans basat en el servei a les Càritas Parroquials/Interparroquials i  per altra,  el sentiment diocesà compartit per les Càritas Parroquials que conformen l’Assemblea.

Per últim, es van aprovar els comptes anuals de Càritas que ascendeixen a un total de 2.348.158,10 € amb els quals s’han ajudat a 10.755 persones durant l’any 2017. Tot això ha estat possible gràcies al suport econòmic de més de 1.600 donants i el treball de 666 voluntaris recolzats per 15 persones contractades, tots ells al servei de les persones que passen per alguna dificultat.

Càritas Diocesana de Tortosa