10-19 ao1El dia 19 d’octubre ens vam aplegar 37 senyores a la casa d’Espiritualitat Sant Enric d’Ossó, per celebrar l’Assemblea anual de l’A. de l’Oració. Érem de: Tortosa, l’Ampolla i de Rosell.

La jornada va començar amb el rés de Laudes i a continuació el Rosari.

El nostre consiliari, mossèn Blai Ruiz, en la seua xerrada ens parlà del Papa Pau VI, beatificat aquest dia. Va ser Sant Pare quinze anys i va continuar, realitzar, finalitzar i portar a terme el Concili Vaticà II

Ens donà set pinzellades sobre el nou Beat:

        Home de fe. Fe provada per la malaltia, fe alegre. Va escriure una Exhortació Apostòlica sobre l’alegria: Gaudete in Domino.

        Posà a Crist com a centre de la existència. Estava arrelat en Crist. Va morir el dia 6 d’agost festa de la Transfiguració, festa a la que tenia una devoció especial.

        Buscava el diàleg amb el món. La seua primera Encíclica fou: Ecclesiam Suam.   També cal remarcar Populorum Progressio, sobre el progrés dels pobles. Instituí un nou organisme a l’Església: els Sínodes

        Amor intensíssim a Maria. En la promulgació de la Constitució sobre l’Església, va proclamar a Maria, Mare de l’Església. També va escriure una Exhortació Apostòlica sobre la Mare de Déu: Marialis Cultus

        Papa missioner, va escollir el nom de Pau, l’apòstol que va portar el cristianisme al món llavors conegut. Té una Exhortació apostòlica molt important sobre l’evangelització: l’Evangeli Nuntiandi.

Fou el primer Papa en viatjar a Terra Santa. Després també a altres parts del món.

A la O.N.U, parlant als representants de totes les nacions els va dir: “Mai més la guerra. Mai més!”.

        Home de pregària: Vivia la comunió amb el Senyor i la transmetia. Va proclamar a Santa Teresa, Doctora de l’Església.

        Deia, que la família ha de ser: escola de contemplació, de silenci, de humilitat, de treball.

Tot seguit tingué lloc la celebració de l’Eucaristia, molt participada i joiosa.

Després d’un bon dinar i una llarga sobretaula, unes fotos. A continuació la Presidenta va fer una xerrada sobre: L’Evangeli font de joia, tot repassant els versets de l’Evangeli en què es parla de l’alegria.

Amb el cant de l’Himne de l’Apostolat de l’Oració ens acomiadàrem amb un: fins l’any vinent, plenes d’esperances i de joia.

Ma Eva Morelló
Presidenta de l’Apostolat de l’Oració

10-19 ao