Any Sant de la Misericòrdia
Inici en la diòcesi del Jubileu de la Misericòrdia i obertura de la Porta Santa

Catedral, diumenge 13 de desembre de 2015