El Sr. Bisbe presideix la solemne Eucaristia
de l’anunci de les properes festes sexennals

Morella, diumenge 27 d’agost de 2017