Amador Gisbert Fotografia 18El dia 14 de juny, es celebrà el 421è aniversari de la Dedicació de la Catedral de Tortosa. Fou consagrada pel bisbe Gaspar Punter, el 8 de juny de 1597. El Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal presidí l’Eucaristia concelebrada pel Capítol Catedral. S’inicià la celebració amb el cant: “Glòria a Vós, oh Crist Senyor”. El Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín Roig, va fer la monició d’entrada. La catedral és l’església mare de la diòcesi, on el bisbe hi té la seua càtedra i els canonges tenen al seu càrrec la cura del temple i la missió de pregar pels diocesans, pedres vives d’aquest temple.

Un membre de l’arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta proclamà la primera lectura del llibre dels Reis (R 2, 20-23. 27-30) i el Salm responsorial 88, al qual responíem cantant: “Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors”. Mn. Josep Ma Membrado va fer la segona lectura, de la primera carta de sant Pere (Pe 2, 4-9).  L’Evangeli segons sant Joan (Jn 4, 8-28) el proclamà Mn. Anastasi Soriano.

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant els concelebrants i els fidels assistents i entre altres coses ens digué que estàvem reunits per celebrar l’Eucaristia en la solemnitat del 421è aniversari de la dedicació de la nostra catedral. Tots estem admirats de la seua bellesa i solidesa. Però la celebració de la litúrgia ens porta més enllà de contemplar la part material  de la seua bellesa; ens porta a la part espiritual que és la més important. Per damunt de la bellesa material del temple, està la bellesa de l’Església en el seu caminar pel món al llarg dels anys. Una bellesa que es troba en la santedat dels seus membres. La celebració de la dedicació de la catedral ens ha de portar a pensar que la celebració del culte és el camí que ens condueix a la santedat.

En l’Evangeli de sAmador Gisbert Fotografia 31ant Joan, que acabem de proclamar, en l’escena de Jesús i la samaritana, Jesús li diu: ”Arriba l’hora, més ben dit, és ara, que els autèntics adoradors adoraran el Pare en Esperit i en veritat”. Demanem al Senyor que cada vegada que vivim la litúrgia, fem un culte en esperit i en veritat. Oferim al Senyor un culte digne i que sigue el lloc de la nostra redempció i de la nostra salvació.

En la 2ª lectura de la carta de sant Pere, el temple és el lloc on Déu escolta les pregàries del seu poble. Als actes de culte, el Senyor sempre ens respon amb la seua gràcia. Demanem-li que ens ajude a sentir la bellesa d’aquest temple i que realment sigue un culte en esperit i en veritat. Que així sigue.

Les pregàries foren a càrrec d’un membre de l’Arxiconfraria i, tres fidels van portar les ofrenes.  Després de la benedicció final del Sr. Bisbe, vam cantar l’himne de la Mare de Déu de la Cinta.

Donem gràcies a Déu per la celebració del 421è aniversari de la dedicació de la catedral, lloc de trobada i de pregària de la gran família diocesana. Agraïm-li també al Senyor haver-nos cridat a formar part d’un temple espiritual, l’Església.

                                                              Maria Joana Querol Beltrán

Àlbum fotogràfic