El dia 7 de juny, es celebrà el 422è aniversari de la Dedicació de la Catedral de Tortosa. El Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal presidí l’Eucaristia concelebrada pel Capítol Catedral. S’inicià la celebració amb el cant: “Glòria a Vós, oh Crist Senyor”. El Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín,va fer la monició d’entrada: La catedral fou consagrada pel bisbe Gaspar Punter, el 8 de juny de 1597. Avui és un dia d’acció de gràcies del poble de Déu que peregrina, pedres vives d’aquest temple. El bisbe Enrique que ens ajude a fer camí en aquesta església mare de la diòcesi.

La 1ª lectura fou de l’Apocalipsi (21-9b-14). Mn. Josep Alanyà cantà el Salm responsorial 83, al qual responíem cantant: “Aquest és el Tabernacle on Déu es trobarà amb els homes”.
La 2ª lectura de la 1ª carta de sant Pau als cristians de Corint (3,9b-11.16-17). Després de cantar l’al·leluia, Mn. Víctor Cardona proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 10, 22-30).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant, Il·lm Sr. Degà, M.I. Capítol Catedralici, germans i germanes tots. Com cada any ens hem reunit per celebrar la festa de la Dedicació de la Catedral en el 422è aniversari. En primer lloc la celebració d’aquesta festa ens porta al caminar de la història del nostre poble. Han passat molts segles per poder veure la catedral com la veiem avui, tot i que encara no està acabada. L’Església sempre és un temple en construcció. Tots nosaltres, sacerdots, religioses, laics, pares de família, tots formem part en la construcció de l’Església. Tots som pedres vives d’aquest temple i anem construint-lo al llarg de la nostra vida. Però, no l’acabarem. L’acabaran els qui vindran darrera de nosaltres.

Avui ens reunim com Església i tots i cadascú hem de construir-la. Diu sant Pau en la primera carta als cristians de Corint: “Que cadascú miri bé com construeix! De fonament ningú no en pot posar cap altre fora del que està posat, que és Jesucrist”. Només el construïm quan vivim en la gràcia del Senyor. Donem-li gràcies per una Església que camina cap a la pàtria del cel.

Celebrem que aquest Temple  té una meta, un destí, és la nova Jerusalem. El temple de la terra som nosaltres, i hem de caminar en santedat. La celebració de la litúrgia ens porta més enllà de contemplar la part material de la seua bellesa; ens porta a la part espiritual que és la més important. Per damunt de la bellesa material del temple, està la bellesa de l’Església en el seu caminar pel món al llarg dels anys. Una bellesa que es troba en la santedat dels seus membres. Avui demanem especialment per la nostra diòcesi i els que formem part d’ella ens hem de preguntar com hem de construir aquesta Església: bella, santa i sempre preparada per a trobar-se amb el Senyor. Que el Senyor ens done la gràcia per servir-la sempre.  Així sigue.

Mn. Josep Mª Membrado va fer les pregàries, algunes dedicades a la nostra església diocesana. Arribat el moment de la comunió vam cantar: “Beneeix el Senyor ànima meua”. Després d ela benedicció final del Sr. Bisbe ens vam acomiadar amb el cant a la Mare de Déu: “Regina coeli laetare”

Donem gràcies al Senyor per la celebració del 422è aniversari de la dedicació de la catedral, lloc de trobada i de pregària de la gran família diocesana.

Maria Joana Querol Beltrán