Solemne Eucaristia en la
commemoració de l’aniversari de la
Consagració de la Catedral de Santa Maria

Tortosa, dijous 14 de juny de 2018

Crònica