Eucaristia commemorativa de la consagració de la Catedral
i visita pastoral al Capítol catedralici

Catedral, 8 de juny de 2016